żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

 
ADMINISTRACJA
 
 
mgr Teresa Walaszek – Dyrektor Żłobka; wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Łapach – pielęgniarka, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku studia licencjackie – pedagogika społeczno-wychowawcza z edukacją zdrowotną, Uniwersytet w Białymstoku – studia magisterskie - pedagogika ogólna; kursy: „ Finanse i rachunkowosć”, „Zarzdzanie w administracji publicznej”, „Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku 0-3”, „Język migowy – poziom KSS1”; autorka: „Programu wspomagania rozwoju dziecka w wieku od 6 m-cy do 3 lat” i pakietów edukacyjnych kształccych w zawodzie opiekunka dziecięca.
 
mgr Beata Leszczyńska – gł. księgowa; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa – kierunek administracja - studia magisterskie.
 
mgr Monika Zapisek – starsza pielęgniarka – starszy opiekun; wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku – pielęgniarstwo, Uniwersytet w Białymstoku – studia magisterskie - pedagogika ogólna, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku – studia podyplomowe – oligofrenopedagogika; kursy: „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”, „Obraz dziecka z całosciowymi zaburzeniami rozwoju”, „Język migowy – poziom KSS1”; prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
 
Wanda Gwiazdowska - referent; wykształcenie: Technikum Gastronomiczne; kursy: „Kurs komputerowy”, „Dieta pełna życia”, „Zamówienia publiczne”, „Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów”.
 
 
 
OPIEKUNOWIE
 
 
mgr Ewa Dubieniecka - st.opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe - edukacja elementarna; kursy: ,,Oligofrenopedagogika”; prowadzi zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz  zajęcia indywidualne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
 
mgr Joanna Selwent – st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika ogólna, studia podyplomowe - edukacja elementarna; kursy: ,,Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz; prowadzi zajęcia ,,Metodą Dobrego Startu”.
                   
Anna Radziszewska – st. opiekun; wykształcenie: Pomaturalne Studium Medyczne, prowadzi zajęcia z zabaw fundamentalnych.
 
mgr Marta Drągowska – st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku – studia podyplomowe - edukacja elementarna; kursy: „Profilaktyka i terapia muzyczna”; prowadzi zajęcia rytmiczno – umuzykalniające.
 
mgr Kamila Topór- st. opiekun; wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- Oligofrenopedagogika; kursy: „Grafomotoryka”, Certyfikat „Picture Exchange Communication System”, „Zabawy Fundamentalne”; prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka i z zakresu grafomotoryki.
 
mgr Agnieszka Szematowicz – opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe - edukacja elementarna; prowadzi zajęcia przyrodnicze – „Cztery Pory Roku”
 
mgr Sylwia Gawędzka - st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika ogólna; Uniwersytet w Białymstoku – studia podyplomowe - edukacja elementarna. Kursy: „Profilaktyka i terapia muzyczna”; prowadzi zajęcia rytmiczno – umuzykalniające, zajęcia z edukacji patriotyczno- regionalnej.
 
mgr Krystyna Nikołajuk – st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; prowadzi zajęcia z żywiołów i zabaw fundamentalnych.
 
mgr Jadwiga Urban - st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - studia magisterskie - pedagogika ogólna oraz studia podyplomowe - edukacja elementarna; prowadzi zajęcia przyrodnicze – „Cztery Pory Roku” oraz  z edukacji patriotyczno - regionalnej.
 
mgr Katarzyna Gruszewska - st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku- pedagogika ogólna; kursy: Certyfikat SI - stopień I, II; prowadzi zajęcia z  zabaw fundamentalnych oraz z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
 
mgr Ewa Cimoch - st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; studia podyplomowe - pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna; prowadzi zajęcia z zabaw fundamentalnych.
 
mgr Anna Kucharewicz - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; studia podyplomowe - edukacja elementarna; prowadzi zajęcia rytmiczno - umuzykalniające.
 
mgr Paulina Skutnik - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; prowadzi zajęcia z żywiołów.
 
mgr Emilia Zgliszewska - opiekun; wykształcenie: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.
 
Elżbieta Niemyjska - młodszy opiekun; wykształcenie: Liceum Ogólnokształcące, kursy: certyfikat ,,Szkolenie w zakresie profesjonalnej opieki nad dzieckiem”.
 
Danuta Gawełko – młodszy opiekun; wykształcenie: Policealne Studium Ekonomiczne w Białymstoku, kursy: certyfikat ,,Szkolenie w zakresie profesjonalnej opieki nad dzieckiem oraz pomoc w zajęciach plastycznych”.
 
Urszula Czeremcha - młodszy opiekun; wykształcenie: Liceum Ogólnokształc±ce.
 
 
 
SPECJALIŚCI
 
 
mgr Joanna Żukowska - logopeda; wykształcenie: Uniwersytet Warszawski - studia magisterskie - pedagogika, Uniwersytet w Białymstoku - studia podyplomowe - logopedia; kursy: Certyfikat Szkolenia MAKATON - Program komunikacji, ,,Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem ustno - twarzowej terapii reguluj±cej nieprawidłowe napięcie mięśniowe”, ,,Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku 0-3 lat”, ,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”; prowadzi zajęcia: indywidualne, terapię logopedyczn± oraz mix pedagogiczno - logopedyczny.
 
mgr Halina Tarasiewicz – psycholog: wykształcenie: wyższe /KUL/
Szkolenia: ”Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku 0-3”.
Zajmuje się:
- badaniem dzieci /Skala DSR/,
- opracowywaniem programów wspomagania rozwoju dziecka,
- prowadzeniem zajęć z dziećmi /wyciszające i motywujące do działania/,
- prowadzeniem rozmów z rodzicami, dotyczących stymulacji rozwoju dziecka.
 
mgr Agata Szpakowska – psycholog ( Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Zajmuje się:
- badaniem i ocen± rozwoju psychoruchowego dzieci,
- prowadzeniem zajęć indywidualnych z dziećmi mające na celu wspomaganie ich rozwoju,
- prowadzeniem rozmów indywidualnych z rodzicami.
 
Irena Waraksa – starszy fizjoterapeuta; wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku – fizjoterapia; kursy: „Rehabilitacja w mózgowym porażeniu dziecięcym (metoda NDT)”, „Szkolenie z zakresu ruchowej stymulacji niemowląt z objawami uszkodzenia OUN”, „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała dr Svetlana Masgutova”, prowadzi zajęcia ruchowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz gimnastykę ogólnorozwojowa i Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.
 
Halina Kondraciuk – starszy fizjoterapeuta; wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku - fizjoterapeuta; kursy; „Terapia manualna stawu barkowego”, udział w konferencjach z zakresu rehabilitacji dzieci metodą Vojty; prowadzi zajęcia ruchowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz gimnastykę ogólnorozwojową.
  
Ewa Niedzwiecka - „starszy fizjoterapeuta, wykształcenie ; Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku – fizjoterapeuta; kursy „NDT Bobath Basic”, „Fizjoterapia dziecka ryzyka”; „Asymetria u niemowląt,” ”Kinesiology taping”; prowadzi zajęcia ruchowe  z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz gimnastykę ogólnorozwojową.
 
 
 
 
W naszym Żłobku juz od rana wszyscy roześmiani!
Pan Janek przykręca każdą żarówkę i śrubkę,
A pani Lilla i Ania gotują pyszną zupkę.
Jagódka sprząta ażwszysko  lśni,
Dzięki nim wszystkim cudownie tu być!!!
 
Strony www i systemy CRM białystok