żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 
ADMINISTRACJA
  
mgr Teresa Walaszek – Dyrektor Żłobka; wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Łapach – pielęgniarka, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku studia licencjackie – pedagogika społeczno-wychowawcza z edukacją zdrowotną, Uniwersytet w Białymstoku – studia magisterskie - pedagogika ogólna; kursy: „ Finanse i rachunkowosć”, „Zarzdzanie w administracji publicznej”, „Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku 0-3”, „Język migowy – poziom KSS1”; autorka: „Programu wspomagania rozwoju dziecka w wieku od 6 m-cy do 3 lat” i pakietów edukacyjnych kształccych w zawodzie opiekunka dziecięca.
 
mgr Beata Leszczyńska – gł. księgowa; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa – kierunek administracja - studia magisterskie.
 
mgr Monika Zapisek – starsza pielęgniarka – starszy opiekun; wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku – pielęgniarstwo, Uniwersytet w Białymstoku – studia magisterskie - pedagogika ogólna; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku – studia podyplomowe – oligofrenopedagogika; Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Miedzynarodowych w Warszawie - studia podyplomowe -  autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu); kursy: „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”, „Obraz dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju”, „Język migowy – poziom KSS1”;  "Terapia ręki"; "Diagnoza i terapia autyzmu" poziom podstawowy i rozszerzony. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 
Wanda Gwiazdowska - inspektor; wykształcenie: Technikum Gastronomiczne; kursy: „Kurs komputerowy”, „Dieta pełna życia”, „Zamówienia publiczne”, „Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów”, "Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle najnowszych przepisów prawnych".
 
 
 
OPIEKUNOWIE
 
mgr Ewa Dubieniecka - st.opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe - edukacja elementarna; kursy: "Kinezjologia Edukacyjna", ,,Oligofrenopedagogika”, "Ruch Rozwijający"; prowadzi zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 
mgr Joanna Selwent – st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika ogólna, studia podyplomowe - edukacja elementarna; kursy: ,,Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz; prowadzi zajęcia metodą Dobrego Startu.
                   
Anna Radziszewska – st. opiekun; wykształcenie: Pomaturalne Studium Medyczne, prowadzi zajęcia z zabaw fundamentalnych.
 
mgr Marta Drągowska – st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku – studia podyplomowe - edukacja elementarna; kursy: „Profilaktyka i terapia muzyczna”; prowadzi zajęcia rytmiczno – umuzykalniające.
 
mgr Kamila Topór- st. opiekun; wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- Oligofrenopedagogika; kursy: „Grafomotoryka”, Certyfikat „Picture Exchange Communication System”, „Zabawy Fundamentalne”; prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka i z zakresu grafomotoryki.
 
mgr Agnieszka Szematowicz – opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe - edukacja elementarna. Kursy: "Pedagogika M. Montessori w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym". Pracuje w oddziale Montessori.
 
mgr Sylwia Gawędzka - st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika ogólna; Uniwersytet w Białymstoku – studia podyplomowe - edukacja elementarna. Kursy: „Profilaktyka i terapia muzyczna”; prowadzi zajęcia rytmiczno – umuzykalniające, zajęcia z edukacji patriotyczno- regionalnej.
 
mgr Krystyna Nikołajuk – st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; prowadzi zajęcia z żywiołów i zabaw fundamentalnych.
 
mgr Jadwiga Urban - st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - studia magisterskie - pedagogika ogólna oraz studia podyplomowe - edukacja elementarna; prowadzi zajęcia przyrodnicze – „Cztery Pory Roku” oraz  z edukacji patriotyczno - regionalnej.
 
mgr Katarzyna Gruszewska - st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku- pedagogika ogólna; kursy: Certyfikat SI - stopień I, II; prowadzi zajęcia z  zabaw fundamentalnych oraz z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
 
mgr Ewa Cimoch - st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; studia podyplomowe - pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna; prowadzi zajęcia z zabaw fundamentalnych.
 
mgr Anna Kucharewicz - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; studia podyplomowe - edukacja elementarna; prowadzi zajęcia rytmiczno - umuzykalniające.
 
mgr Alicja Bryczkowska - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; kursy: "Metoda Dobrego Startu"; prowadzi zajęcia metodą Dobrego Startu i Globalnego Czytania.
 
mgr Beata Kuczyńska - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Kursy "System Carla Orffa w edukacji przedszkolnej".
 
mgr Monika Strójkowska - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Kursy "System Carla Orffa w edukacji przedszkolnej", "Terapia ręki". Prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
 
mgr Anna Sztachelska - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.
 
mgr Natalia Szabołtas - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika wczesnoszkolna.
 
mgr Dagmara Żukowska - opiekun; wykształcenie: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna - pedagogika opieknczo - wychowawcza; kursy: Edukacja przez ruch D. Dziamskiej; "System Carla Orffa w edukacji przedszkolnej"; "Metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne"; pracuje w oddziale Montessori.
 
mgr Emilia Zgliszewska - Głowacka - opiekun; wykształcenie: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza oraz studia podyplomowe - pedagogika przedszkolna. Kursy: "System Carla Orffa w edukacji przedszkolnej".
 
lic. Anna Panasewicz - młodszy opiekun; wykształcenie: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
Obecnie w trakcie studiów magisterskich.
 
Danuta Gawełko – młodszy opiekun; wykształcenie: Policealne Studium Ekonomiczne w Białymstoku, kursy: certyfikat ,,Szkolenie w zakresie profesjonalnej opieki nad dzieckiem oraz pomoc w zajęciach plastycznych”.
 
Urszula Czeremcha - młodszy opiekun; wykształcenie: Liceum Ogólnokształcące.
  
 
SPECJALIŚCI
 
mgr Joanna Żukowska - logopeda; wykształcenie: Uniwersytet Warszawski - studia magisterskie - pedagogika, Uniwersytet w Białymstoku - studia podyplomowe - logopedia; kursy: Certyfikat Szkolenia MAKATON - Program komunikacji, ,,Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem ustno - twarzowej terapii regulującej nieprawidłowe napięcie mięśniowe”, ,,Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku 0-3 lat”, ,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Prowadzi zajęcia indywidualne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego  dziecka.
 
mgr Katarzyna Wilczewska - logopeda; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - logopedia ogólna. Kursy: MAKATON Program rozwoju komunikacji", "Wspomaganie dzieka w rozwijaniu mowy i myślenia". Prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
 
mgr Halina Tarasiewicz – psycholog: wykształcenie: wyższe /KUL/
Szkolenia: ”Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku 0-3”.
Zajmuje się:
- badaniem dzieci /Skala DSR/,
- opracowywaniem programów wspomagania rozwoju dziecka,
- prowadzeniem zajęć z dziećmi /wyciszające i motywujące do działania/,
- prowadzeniem rozmów z rodzicami dotyczących stymulacji rozwoju dziecka.
 
Irena Waraksa – starszy fizjoterapeuta; wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku – fizjoterapia; kursy: „Rehabilitacja w mózgowym porażeniu dziecięcym (metoda NDT)”, „Szkolenie z zakresu ruchowej stymulacji niemowląt z objawami uszkodzenia OUN”, „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała dr Svetlana Masgutova”,  "Ruch Rozwijający". Prowadzi zajęcia ruchowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz gimnastykę ogólnorozwojowa i Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.
Obecnie w trakcie studiów wyższych na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
  
Ewa Niedzwiecka - „starszy fizjoterapeuta, wykształcenie ; Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku – fizjoterapeuta; kursy „NDT Bobath Basic”, „Fizjoterapia dziecka ryzyka”; „Asymetria u niemowląt,” ”Kinesiology taping”; prowadzi zajęcia ruchowe  z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz gimnastykę ogólnorozwojową. Obecnie w trakcie studiów wyższych na kierunku fizjoterapia.
 
 
 
 
W naszym Żłobku juz od rana wszyscy roześmiani!
Pan Janek przykręca każdą żarówkę i śrubkę,
A pani Lilla i Ania gotują pyszną zupkę.
Jagódka sprząta aż wszysko  lśni,
Dzięki nim wszystkim cudownie tu być!!!
 

 

Strony www i systemy CRM białystok