żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 

ZDJĘCIA Z NAJBARDZIEJ CIEKAWYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA ŻŁOBKA ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM PROFILU NA FACEBOOK!!! 

 OGŁOSZENIE!!!

Od 18 kwietnia 2016 roku rusza Elektroniczny System Naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok.
Rodzice chcący zapisać dziecko do żłobka będą musieli wypełnić kartę zapisu dziecka w formie elektronicznej.

Link do systemu elektronicznego oraz zasady rekrutacji dostępne będą od 18 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej każdego żłobka miejskiego oraz na stronie http://nabor.pcss.pl/bialystok/

Wypełnioną, wydrukowaną  i podpisaną kartę zapisu dziecka do placówki należy dostarczyć do żłobka pierwszego wyboru. Rodzice wskazują maksymalnie 3 żłobki wpisane zgodnie z preferencjami.
Rodzice którzy zapisali dzieci wcześniej tzn. w poprzednim systemie elektronicznym muszą zgłosić się do żłobka pierwszego wyboru po wygenerowanie nowego loginu.

 

 

Do placówki przyjmujemy dzieci w wieku do 3 lat do:

 

 • Trzech Grup Integracyjnych
 • Grupy Wspierania Rozwoju
  Małego Dziecka

 

Wszystkim dzieciom zapewniamy:

 

1. Zajęcia prowadzone wg autorskich programów:

 •  „Program Wspomagania Rozwoju Dziecka w wieku od 6 miesięcy do 3 lat”,
 • „Cztery pory roku”,
 • „Edukacja patriotyczno-regionalna”,
 • Dzień małego artysty z elementami grafomotoryki”,
 • „Dzień z literaturą”,
 • „Globalne czytanie”.

2.  Zajęcia z wykorzystaniem metod:

  • „Żywioły”,
  • „Dobry Start”,
  • „Zabawy fundamentalne” ,
  • „Integracja sensoryczna”,
  • Pedagogika M. Montessori".

3. Zajęcia w „Sali Doświadczania Świata”.

4. Zajęcia dodatkowe:

  • gimnastyka ogólnorozwojowa,
  • Ruch  Rozwijający Weroniki Sherbourne,
  • zajęcia terapeutyczne z psychologiem
  • dogoterapia,
  • język angielski.

5. Spotkania dla rodziców z różnymi specjalistami.

6. Dni adaptacyjne.

7. Wykwalifikowaną opiekę i życzliwą atmosferę.

 

Dzieciom niepełnosprawnym w grupach integracyjnych oferujemy:


1. Stałą opiekę specjalistów:

     fizjoterapeuty,

     logopedy,

     psychologa,

     pedagoga.

2. Indywidualne programy wspierania rozwoju.

3. Zajęcia z zakresu wspierania rozwoju małego dziecka.

4. Integrację społeczną i uczestniczenie we wszystkich zajęciach grupowych.

 

Dzieciom z Grupy Wspierania Rozwoju Małego Dziecka proponujemy:

 

1. Pobyt do 3 godzin dziennie w formie turnusów.

2. Opiekę lekarza rehabilitacji medycznej.

3. Codzienne zajęcia wspierające rozwój dziecka:

- ruchowe, pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne (indywidualne i grupowe).

4. Konsultacje i zajęcia z  psychologiem, logopedą i pedagogiem.

Dyrektor Żłobka – Teresa WalaszekMISJA
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 INTEGRACYJNEGO
W BIAŁYMSTOKU

   Nasz Żłobek jest miejscem zapewniającym dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w warunkach zbliżonych do domowych. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka poprzez stworzenie warunków pobudzających dziecko do twórczej aktywności i stymulowanie wszystkich sfer rozwoju. Dzieciom specjalnej troski zapewniamy także zajęcia wspomagające rozwój, prowadzone przez specjalistów (psychologa, logopedę, fizjoterapeutę i pedagoga) i indywidualne programy do zajęć w domu. Różnorodność proponowanych zajęć daje dzieciom możliwość wyboru i odkrywania tkwiących w nich uzdolnień. Dobre wyposażenie w pomoce pedagogiczne i sprzęt rehabilitacyjny uatrakcyjniają dzieciom pobyt.  Pracownie  tematyczne dają warunki do pracy indywidualnej. Sala Doświadczania Świata stymuluje rozwój dzieci. Wykwalifikowana kadra pracująca w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii i pedagogiki, gwarantuje osiągnięcie przez dziecko umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach  życia. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabaw mających za zadanie wszechstronną edukację. Zwracamy uwagę na przekazanie dzieciom wartości patriotycznych i regionalnych. Wspieramy rodziców w procesie wychowywania ich dzieci poprzez spotkania o charakterze pedagogizującym i integrującym. Dużą wagę przywiązujemy do przygotowania dziecka do pobytu w Żłobku umożliwiając poznanie placówki w czasie tzw. dni adaptacyjnych. Dziecko jest dla nas najważniejsze i to ono wskazuje opiekunom czego potrzebuje. Staramy się aby Żłobek był miejscem, w którym dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie do niego przychodzi. Życzliwość, profesjonalizm, skuteczne metody pracy i komunikowania się to nasz atut.

 

Strony www i systemy CRM białystok